Bạn đang ở đây

BLACK FRIDAY – CÙNG TRẢI NGHIỆM THAY VÌ MUA SẮM!

BLACK FRIDAY – CÙNG TRẢI NGHIỆM
THAY VÌ MUA SẮM!

Đầu tư cho bản thân những trải nghiệm luôn là sự lựa chọn thông minh. Cùng lên kế hoạch cho những chuyến đi mới cùng ưu đãi đặc biệt từ Vietnam Airlines - giảm 10% giá vé trên toàn mạng bay.
Hiệu lực mua vé: 25/11 – 29/11/2019.

 
Hành trình Mức giảm Mức giá áp dụng Thời gian bay
Chặng bay khởi hành từ Việt Nam Chặng bay khởi hành từ Quốc tế về Việt Nam
Từ Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng/Đà Lạt/Nha Trang/Phú Quốc/Huế/Qui Nhơn 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-29/12/2019

 

01/01/2020-08/01/2020

 

30/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-31/05/2020
 
Từ Đà Nẵng/Đà Lạt/Nha Trang/Phú Quốc/Huế/Qui Nhơn đi Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-31/12/2019

 

02/01/2020-26/01/2020

 

11/02/2020-30/04/2020

 

05/05/2020-31/05/2020
 
Từ Tp. Hồ Chí Minh đi Hà Nội/Hải Phòng/Vinh/Buôn Ma Thuột/Pleiku/Đồng Hới/Thanh Hóa/Vân Đồn 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-08/01/2020

 

27/01/2020-31/05/2020
 
Từ Hà Nội/Hải Phòng/Vinh/Buôn Ma Thuột/Pleiku/Đồng Hới/Thanh Hóa/Vân Đồn đi Tp. Hồ Chí Minh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-26/01/2020

 

11/02/2020-31/05/2020
 
Từ Hà Nội đi Vinh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-08/01/2020

 

27/01/2020-31/05/2020
 
Từ Vinh đi Hà Nội 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-26/01/2020

 

11/02/2020-31/05/2020
 
Từ Hà Nội đi Cần Thơ/Tuy Hòa 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-08/01/2020

 

27/01/2020-31/05/2020
 
Từ Cần Thơ/Tuy Hòa đi Hà Nội 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-26/01/2020

 

11/02/2020-31/05/2020
 
Từ Tp. Hồ Chí Minh đi Chu Lai 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-29/12/2019

 

01/01/2020-08/01/2020

 

30/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-31/05/2020
 
Từ Chu Lai đi Tp. Hồ Chí Minh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-31/12/2019

 

02/01/2020-26/01/2020

 

11/02/2020-30/04/2020

 

05/05/2020-31/05/2020
 
Các hành trình nội địa còn lại 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-30/06/2020  
Giữa Việt Nam và Malaysia 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-21/12/2019

 

03/01/2020-23/01/2020

 

31/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020
01/12/2019-14/12/2019

 

26/12/2019-31/12/2019

 

03/01/2020-26/01/2020

 

02/02/2020-01/05/2020

 

05/05/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Thái Lan 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-26/12/2019

 

04/01/2020-28/01/2020

 

02/02/2020-14/04/2020

 

20/04/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020
01/12/2019-26/12/2019

 

08/01/2020-24/01/2020

 

29/01/2020-10/04/2020

 

15/04/2020-30/04/2020

 

05/05/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Singapore 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-21/12/2019

 

03/01/2020-23/01/2020

 

31/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020
01/12/2019-21/12/2019

 

30/12/2019-31/12/2019

 

03/01/2020-20/01/2020

 

24/01/2020-26/01/2020

 

02/02/2020-01/05/2020

 

05/05/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Myanmar 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-25/01/2020

 

04/02/2020-03/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020
01/12/2019-25/01/2020

 

04/02/2020-03/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Lào, Campuchia 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-17/01/2020

 

03/02/2020-03/04/2020

 

21/04/2020-30/06/2020
01/12/2019-17/01/2020

 

03/02/2020-03/04/2020

 

21/04/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Indonesia 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-28/12/2019

 

06/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-20/05/2020

 

26/05/2020-30/06/2020
01/12/2019-19/12/2019

 

26/12/2019-09/01/2020

 

12/01/2020-01/05/2020

 

05/05/2020-15/05/2020

 

22/05/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Sydney 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-31/12/2019

 

16/02/2020-20/04/2020

 

01/05/2020-30/06/2020
08/01/2020-28/01/2020

 

02/02/2020-07/04/2020

 

13/04/2020-25/06/2020
Giữa Việt Nam và Melbourne 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-31/12/2019

 

16/02/2020-02/04/2020

 

10/04/2020-30/06/2020
08/01/2020-28/01/2020

 

02/02/2020-24/03/2020

 

01/04/2020-18/06/2020
Giữa Việt Nam và Nhật Bản 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-26/12/2019

 

10/01/2020-25/01/2020

 

03/02/2020-23/03/2020

 

13/04/2020-28/04/2020

 

07/05/2020-30/06/2020
01/12/2019-26/12/2019

 

06/01/2020-17/01/2020

 

26/01/2020-25/03/2020

 

15/04/2020-27/04/2020

 

05/05/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Hàn Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-30/06/2020 01/12/2019-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Hồng Kông – Trung Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-24/01/2020

 

05/02/2020-11/04/2020

 

17/04/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020
01/12/2019-17/01/2020

 

26/01/2020-07/04/2020

 

13/04/2020-30/04/2020

 

05/05/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Đài Loan – Trung Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-31/12/2019

 

03/01/2020-24/01/2020

 

11/02/2020-05/04/2020

 

10/04/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020
01/12/2019-31/12/2019

 

03/01/2020-09/01/2020

 

26/01/2020-31/03/2020

 

05/04/2020-30/04/2020

 

04/05/2020-19/06/2020
Giữa Việt Nam và Nga 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 31/01/2020-29/04/2020

 

22/05/2020-30/06/2020
11/12/2019-24/01/2020

 

03/06/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Anh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-31/12/2019

 

11/01/2020-24/01/2020

 

09/02/2020-11/04/2020

 

27/04/2020-30/06/2020
01/12/2019-15/12/2019

 

30/12/2019-10/01/2020

 

24/01/2020-29/03/2020

 

13/04/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Đức 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 08/12/2019-31/12/2019

 

09/01/2020-19/02/2020

 

29/04/2020-30/06/2020
01/12/2019-13/12/2019

 

24/12/2019-25/12/2019

 

01/01/2020-14/01/2020

 

24/01/2020-07/02/2020

 

04/03/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Pháp 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 08/12/2019-31/12/2019

 

09/01/2020-19/02/2020

 

29/04/2020-30/06/2020
01/12/2019-13/12/2019

 

24/12/2019-25/12/2019

 

01/01/2020-14/01/2020

 

24/01/2020-07/02/2020

 

04/03/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Trung Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/12/2019-30/06/2020 01/12/2019-30/06/2020
 

* Lưu ý: Mức giảm chỉ áp dụng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác.