Bạn đang ở đây

TFRC

http://sw001.hstatic.net/12/12b1ec3d5cccd5/tfrc_grande.jpg

     

      TFRC không đại diện trí thông minh (IQ), nhưng là một chỉ số khả năng hấp thụ học tập lúc sinh ra của một người. Nếu TFRC nhỏ hơn 60 thì cần kiên trì học tập và cần được kích thích và duy trì đầy đủ. Nếu TFRC từ 150 trở lên thì có khả năng học tập cao và ghi nhớ ngắn hạn rất tốt. Thông qua học tập, não sẽ tạo ra và tổ chức liên kết thích ứng với môi trường bên ngoài.

      TFRC phản ánh năng lực học tập bẩm sinh. Thông thường được biết đến là “Năng lực tế bào tân võ não” (Neocortex Brain Cell Capacity). Năng lực tế báo thần kinh bẩm sinh, khi sinh ra 100 tỷ tế bào thần kinh trên võ não tạo nên mạch liên kết vô cùng phức tạp (khoảng 5000 đến 10.0000 liên kết giữa các tế bào với nhau).

      Thông qua cơ chế học tập của não, não tiếp tục ghi lại mạch liên kết trong suốt cuộc đời. Do đó, học tập rất quan trọng để kích thích liên kết tế bào thần kinh. Chủng vân tay Arch cho biết giá trị tiềm năng trong khoảng từ 0 đến vô cùng. Có nghĩa là tiềm năng đặc biệt này rất cao về co giãn.

       TFRC biểu thị cho khả năng tiếp thu và xử lý thông tin trong cùng một thời điểm.

       Cá nhân có TFRC thấp cần chú ý xử lý từng việc một, chia nhỏ công việc để làm, tránh làm một lúc nhiều việc và cần chú ý đầu tư phương pháp tư duy, xử lý vấn đề và ghi nhớ.

       Người có TFRC cao, có khả năng xử lý cùng một lúc nhiều việc với một tốc độ nhanh, cần tránh ôm quá nhiều việc và đốt cháy giai đoạn khi xử lý, chú ý đi vào chi tiết và chiều sâu của vấn đề.